Kontakt

Základní škola Ludslavice,
okres Kroměříž

Ludslavice 90
768 52 Míškovice

T.: 573 396 419
M: zs.ludslavice@volny.cz

Ukázat na mapě
ukázat na mapě
banner0 banner1 banner1 banner1
23.5.2016

Novinky

Pořad Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost pro ZŠ je zaměřený na rozvoj hudebního povědomí žáků. Viděli na 50 známých i neznámých strunných a dechových nástrojů, dozvěděli se informace o jejich původu a vývoji, slyšeli živě hrané ukázky dobové a současné hudby..Historie nástrojů je propojena s učivem z prvouky a vlastivědy. Hudební ukázky jsou voleny tak, aby si je děti mohly zazpívat.

Na konci pořadu si děti mohly hudební nástroje podrobně prohlédnout a některé z nich vyzkoušet.

Přednášejícím byl Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., výrobce hudebních nástrojů, pedagog, fyzik a filosof. JIž více než 10 let se věnuje přednáškové činnosti převážně pro děti.

Historie školy

Původní škola v Ludslavicích byla založena v roce 1782. První písemný doklad o její existenci pochází z roku 1789. Nacházela se v těsné blízkosti kostela č.p. 14. Měla jednu světnici a komůrku. Již v roce 1789 byla světnice ponechána jen pro vyučování a byla přistavěna nová místnost pro učitele. Takto upravená sloužila svému účelu až do roku 1866. Navštěvovaly ji děti z Ludslavic a Zahnašovic.

Toho roku byla stará budova zbořena a na jejím místě byla postavena nová, kde se vyučovalo až do roku 1913.

"Na Trávníkách" roku 1913 byla otevřena škola nová č.p. 90, která v současnosti poskytuje základní vzdělání pro děti z Kurovic, Ludslavic i Zahnašovic.

Naše škola je zapojena do projektů, jedním z nich je projekt EU Peníze školám. Informace k vypracovaným učebním materiálům najdete o oddíle Dokumenty.