Kontakt

Základní škola Ludslavice,
okres Kroměříž

Ludslavice 90
768 52 Míškovice

T.: 573 396 419
M: zs.ludslavice@volny.cz

Ukázat na mapě
ukázat na mapě
banner0 banner1 banner1 banner1
29.6.2016

Novinky

V úterý 28. června jsme se loučili s žáky 5. ročníku. Neloučili jsme se s nimi jen my učitelé, ale přišli i starostové obcí Ludslavice, Kurovice a Zahnašovice a rodinní příslušníci žáků. Zavzpomínali jsme na začátky, na úspěchy i drobné neúspěchy, popřáli jsme žákům mnoho úspěchů a radostí v další životní etapě. Poděkovali jsme jim za reprezentaci školy. Poděkovali jsme i rodičům za důvěru, kterou nám dávají. Ta nám dodává energii v naší práci.

Mgr. M. Pecháčková

Foto ve fotogalerii.

Historie školy

Původní škola v Ludslavicích byla založena v roce 1782. První písemný doklad o její existenci pochází z roku 1789. Nacházela se v těsné blízkosti kostela č.p. 14. Měla jednu světnici a komůrku. Již v roce 1789 byla světnice ponechána jen pro vyučování a byla přistavěna nová místnost pro učitele. Takto upravená sloužila svému účelu až do roku 1866. Navštěvovaly ji děti z Ludslavic a Zahnašovic.

Toho roku byla stará budova zbořena a na jejím místě byla postavena nová, kde se vyučovalo až do roku 1913.

"Na Trávníkách" roku 1913 byla otevřena škola nová č.p. 90, která v současnosti poskytuje základní vzdělání pro děti z Kurovic, Ludslavic i Zahnašovic.

Naše škola je zapojena do projektů, jedním z nich je projekt EU Peníze školám. Informace k vypracovaným učebním materiálům najdete o oddíle Dokumenty.