Kontakt

Základní škola Ludslavice,
okres Kroměříž

Ludslavice 90
768 52 Míškovice

T.: 573 396 419
T.: 603 971 379 (Školní družina)
T.: 571 895 114 (Školní jídelna)
E.: zs.ludslavice@volny.cz

Datová schránka: ct3xgk7
IČO: 750 20 980
Tel.: 573 396 419
Bankovní spojení:
27- 1495200227/0100

Ukázat na mapě
ukázat na mapě
banner0 banner1 banner1
28.10.2018

Novinky

Projektový den.

I ve škole jsme slavili 100 let od vzniku naší republiky. Téma tohoto výročí se prolínalo všemi vyučovacími hodinami i prací ve školní družině. Žáci zpívali státní hymnu, někteří žáci si zopakovali státní symboly, ti menší se s nimi teprve seznamovali. Zhlédli  krátký film o prvním prezidentovi T. G. Masarykovi. Vytvořili vlajku, znak, seznámili se s dalšími prezidenty, starší žáci si popovídali o důležitých událostech během stoletého období. 

V rámci oslav Obce Ludslavice uspořádala obec pro občany ve škole výstavu, jak se obec měnila v období 1918 - 2018.

My jsme vystavili práce z projektového dne.

Žáci svůj projekt završili recitací básní na oslavách obce.

Historie školy

Původní škola v Ludslavicích byla založena v roce 1782. První písemný doklad o její existenci pochází z roku 1789. Nacházela se v těsné blízkosti kostela č.p. 14. Měla jednu světnici a komůrku. Již v roce 1789 byla světnice ponechána jen pro vyučování a byla přistavěna nová místnost pro učitele. Takto upravená sloužila svému účelu až do roku 1866. Navštěvovaly ji děti z Ludslavic a Zahnašovic.

Toho roku byla stará budova zbořena a na jejím místě byla postavena nová, kde se vyučovalo až do roku 1913.

"Na Trávníkách" roku 1913 byla otevřena škola nová č.p. 90, která v současnosti poskytuje základní vzdělání pro děti z Kurovic, Ludslavic i Zahnašovic.

Naše škola je zapojena do projektů, jedním z nich je projekt EU Peníze školám. Informace k vypracovaným učebním materiálům najdete o oddíle Dokumenty.